Category: Opleiding

NEN 1010 voor de nieuwste bouwnormen

Woningbouw verandert continu

De techniek die gebruikt wordt bij woningbouw verandert continu; NEN 1010 is dan ook een opleiding die meebeweegt met deze verandering. Het is een begrip wat betrekking heeft over het ontwerpen en aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties voor huizen en utiliteitsbouw. De reden waarom scholing en bijscholing op dit gebied nodig zijn mag duidelijk zijn; onze elektriciteitsinstallatie heeft andere bronnen gekregen.

De overstap van grijs naar groen

Het mag dan nog wel geen heel harde eis van de overheid zijn; steeds minder woningen worden afgeleverd met een stroominstallatie die enkel de toevoer krijgt van grijze stroom. Steeds meer huiseigenaren gaan over tot de aanschaf van een systeem wat bestaat uit zonnepanelen. Deze installatie werkt anders dan een installatie die enkel grijze stroom aanlevert. In het bouwbesluit van de overheid staat duidelijk vermeld aan welke eisen een laagspanningsinstallatie moet voldoen in een huis. De eisen die mede worden gesteld aan een zonnepaneleninstallatie liggen dan ook officieel vastgelegd. Het mag duidelijk zijn dat opleidingsinstituten en MBO’s hier nog niet voldoende op inspelen.

Meerdere opleidingsniveaus

De opleiding waarmee jij toezicht houdt op de naleving van de bouwnormen is er in drie verschillende niveaus; jouw achtergrond als technicus bepaalt voor het grootste gedeelte welke opleiding jij moet kiezen.

  • De belangrijkste wijzingen. Heb jij de basisopleiding gevolgd en maak je geregeld gebruik van controle van deze bouwnorm, dan is het goed om de belangrijkste wijzigingen te weten. Met het certificaat ben je helemaal bijgeschoold en op de hoogte van de meest recente bouwnorm zoals die is afgegeven.
  • De herhaling. Als je de bouwnorm af en toe controleert zal kennis versloffen. Het is dan ook goed om deze op te poetsen met een herhalingscursus. Je krijgt een herhaling van de nieuwste norm en daarnaast wordt ook het ontwerp van de installatie nog een keer doorgenomen.
  • De training algemeen. Voor wie de term nog helemaal nieuw is, is er een algemene training. Alles, van ontwerpen van installaties tot de controle ervan komt aan bod.