Het gevaar van veiligheid

Veiligheid is mooi en we mogen blij zijn dat Nederland zo’n veilig land is. Toch schuilt er in veiligheid een groot gevaar. Hoe meer we gewend raken aan veiligheid, hoe vanzelfsprekender we dit gaan vinden. En hoe meer we onze veiligheid als vanzelfsprekend ervaren, hoe makkelijker het is om te vergeten wat we moeten doen als zich onverhoopt een noodsituatie voordoet.

Echte veiligheid doe je elke dag

Vandaar dat echte veiligheid veel meer is dan alleen het uitblijven van ongelukken alleen. Een werkplek zonder ongelukken vergt elke dag een bewuste inspanning. En als zich dan toch iets voordoet, dan is het van levensbelang om te allen tijde de juiste kennis paraat te hebben.

Het belang van de Bedrijfshulpverlener (BHV’er)

Binnen elke organisatie zal er een BHV’er zijn en in veel gevallen ook een Ploegleider BHV. Deze persoon heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van iedereen op de werkvloer. Daarvoor is het noodzakelijk dat je als Ploegleider BHV regelmatig een update krijgt van wat veiligheid nou precies inhoudt en hoe je in geval van nood moet handelen. Noodsituaties zijn zeldzaam. Juist daarom is het van levensbelang er met enige regelmaat aan herinnerd te worden wat je in een dergelijke situaties moet doen.

Een levensreddende opfrisser

De training Herhaling ploegleider BHV is bedoeld voor mensen die de training tot Ploegleider BHV al hebben gevolgd. Je kunt het zien als een opfrissings- en verdiepingscursus, waarbij je als Ploegleider BHV scherp wordt gehouden als het gaat om de veiligheid op je werk. Met deze training kun je de geldigheid van je certificaat Ploegleider BHV verlengen. Nog belangrijker is echter dat je met deze training nog beter dan voorheen garant kunt staan voor de veiligheid van jouw werkplek. Veiligheid is gevaarlijk als je deze als vanzelfsprekend gaat ervaren. Met deze training voorkom je juist dat veiligheid onveilig wordt.…

Goed debiteurenbeheer voor een financieel gezond bedrijf

Als ondernemer wil je uiteraard krijgen waar je recht op hebt. Daarnaast wil je dat je bedrijf het goed doet en financieel gezond is. Debiteurenbeheer is hier een groot onderdeel van. Helaas zijn er soms klanten die niet of niet alles op tijd betalen en deze mensen moet je vanaf dag één achter de broek aan zitten. Dit kan vervelend werk zijn, want aan de ene kant wil je de relatie met de klant niet verpesten en aan de andere kant moet het geld ook binnenkomen. Toch kan goed debiteurenbeheer je wat leren over jezelf en de relatie met de klant bevorderen.

Begin een dialoog

Zo gauw iemand niet op tijd betaalt, moet je contact met deze persoon opnemen. Dit kan zijn per email, per telefoon of door een brief te sturen. Dit contact kun je in je voordeel gebruiken en aanpakken als een kans om met je klant te praten. Veel van de achterstallige betalingen komen voort uit een misverstand en zullen na een herinnering snel worden voldaan. Daarnaast vinden veel klanten het fijn als je contact met ze opneemt, omdat dit in dit digitale tijdperk nog weinig gebeurt. Gebruik dit moment dan ook om te vragen naar of ze tevreden zijn met de service, wat je zou kunnen verbeteren en eindig met de mededeling dat je hoopt ze snel weer te zien.

Vraag om feedback

Deze vraag om feedback kan waardevolle informatie opleveren en geeft je hulp met debiteuren die niet betalen in de toekomst. Want, het kan maar zo zijn dat de reden voor het niet betalen bij jou ligt. Misschien is het niet fijn om te horen dat je factuur omslachtig was, dat er informatie miste, dat de betaalmethode te lastig is of dat het niet duidelijk is hoe de prijs tot stand gekomen is, maar dit is wel informatie waar je wat mee kan en moet doen. Het aantal wanbetalers zal afnemen en door om feedback te vragen kun je je debiteurenbeheer gladstrijken. En hoe minder wanbetalers, hoe financieel gezonder jouw bedrijf.…

Beschuldigd? Iedereen heeft recht op een advocaat

In Nederland kan iedereen de hulp inschakelen van een advocaat als je ergens van wordt beschuldigd. Dit is je recht, maar niet je plicht. Je mag dus ook zelf je zaak leiden, al wordt dit ten zeerste aangeraden. Een advocaat kan je namelijk bijstaan en begeleiden in een periode vol emoties en stress en heeft altijd een objectieve blik op wat er gebeurt. Je zou dus eigenlijk gek zijn als je niet van dit recht gebruik maakt. Justitie en de politie moeten je ook zoveel mogelijk de gelegenheid geven met je advocaat contact te leggen.

Zelf kiezen of aangewezen krijgen?

Iedere verdachte krijgt een advocaat aangewezen. Je mag echter ook zelf een advocaat in handen nemen, als je hier meer controle over wilt hebben. De aangewezen advocaat zal net zo deskundig zijn, maar als je zelf een advocaat kiest heb je enigszins inspraak in de situatie. Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar een deskundig advocatenbureau Breda en contact opnemen met een Pro Deo advocaat. Pro Deo betekent dat je alleen de kosten betaalt die je je ook echt kunt veroorloven en deze worden bepaald naar aanleiding van je financiële situatie. De rest wordt vergoed door de overheid.

Tijdens het politieverhoor

Na een intakegesprek met de advocaat vervalt je zwijgrecht en moet je informatie gaan geven. Tijdens het politieverhoor kan een advocaat van grote dienst zijn. De politie is uit op een bekentenis, en zal dit proberen uit je te trekken. De advocaat kan de situatie inschatten en weet precies wat de politie wel en niet kan vragen en waar jij wel en niet antwoord op hoeft te geven.

Onmisbaar

Een advocaat zal onmisbaar zijn vanaf het moment dat je bent beschuldigd totdat de zaak is afgelopen. De hulp tijdens een zitting, juridisch advies en een objectieve blik helpen je er doorheen en brengen de zaak tot een eerlijke uitkomst.…

Juridisch advies en bijstand van begin tot eind

Een strafrechtadvocaat verdedigt iemand die van een misdrijf beschuldigd is voor de rechter. Een advocaat is niet verplicht, maar omdat deze juridische ervaring en kennis heeft en bovenal objectief kan handelen, is dit wel aan te raden. De politie kan de advocaat regelen, maar je kan ook zelf een advocaat Breda contacteren. Als jij van een misdrijf beschuldigd bent kan je je zwijgrecht gebruiken totdat de advocaat je zaak heeft aangenomen. Je mag dan ook niet overhoord worden. Wat kan een strafrechtadvocaat voor je betekenen?

Voor de rechtszaak

Als de advocaat de zaak na een intake gesprek besloten heeft aan te nemen, kan je worden overhoord door de politie en is je zwijgplicht voorbij. De advocaat wordt gedeeltelijk door de overheid betaald en gedeeltelijk door jou. Jouw aandeel wordt bepaald naar aanleiding van je inkomen. De advocaat zal jou en de zaak zo goed mogelijk voorbereiden tot de datum van de rechtszaak is aangebroken.
De rechtszaak zelf
Als het goed is weet je wat je te wachten staat voordat je de rechtszaal in gaat. De advocaat zal je zaak verdedigen en proberen het beste vonnis te bewerkstelligen. Hij weet precies wat de gang van zaken is in de rechtszaal en zal de etiquette handhaven die daarmee gepaard gaat. Hij kan inspelen op onverwachte situaties omdat hij kennis en ervaring heeft om daar mee om te gaan.

Na de rechtszaak

Nadat het vonnis is uitgesproken zal er gekeken worden of in hoger beroep gaan nut heeft of niet. De advocaat kan je daar realistisch advies over geven, al is dit misschien niet altijd wat je wilt horen. Als er onderhandelingen moeten plaatsvinden met de wederpartij, kan de advocaat dit voor je leiden. Zonder een goede advocaat sta je alleen voor een nare situatie waar je de kennis en de objectieve blik zelf niet voor hebt.…

Een strafrechtadvocaat, voor juridische steun als je bent beschuldigd

Het worden beschuldigd van een misdrijf is vaak een emotionele ervaring. Vanaf dat moment komt er een heleboel op je af. Voordat je een advocaat hebt, kan je gebruik maken van je zwijgrecht. Je hoeft niks te zeggen totdat het eerste gesprek met de advocaat heeft plaatsgevonden en je mag tot dan ook niet worden verhoord. Het is niet verplicht een advocaat aan te nemen om je zaak te verdedigen, maar het wordt wel aangeraden. De politie regelt deze advocaat voor je, maar je kan ook zelf een ervaren strafrechtadvocaat aannemen.

Het voorbereidende werk

Er zal eerst een intake gesprek plaatsvinden waarin de advocaat alle kanten van het verhaal zal horen en beslissen of hij de zaak wil aannemen. Doet hij dit, dan kunnen de politieverhoren beginnen en zal de advocaat de zaak zo goed mogelijk voorbereiden voor de rechtszaak. Ook zorgt hij er voor dat jij weet waar je aan toe bent en wat je kan verwachten als het zover is.

Het is tijd voor de rechtszaak

Soms duurt een rechtszaak niet lang, maar soms kan het een emotionele aangelegenheid zijn. De meest waardevolle bijdrage van een advocaat is dat hij objectief is en zonder emoties kan handelen namens jou. De advocaat kent vorige soortgelijke zaken en kan deze gebruiken in de verdediging. Hij zal met zijn kennis en ervaring zorgen dat het beste vonnis zal worden uitgesproken.

Naderhand

Als de rechtszaak is afgerond is het werk van de advocaat nog niet afgelopen. Als het vonnis niet bevredigend is, zal gekeken kunnen worden of hoger beroep misschien een optie is. Ook kan het zijn dat er onderhandelingen plaats moeten vinden met de wederpartij en de advocaat zal dit leiden. Als je ergens van bent beschuldigd bevind je jezelf in een situatie die je waarschijnlijk een beetje boven de pet gaat. De strafrecht advocaat zal je in normale taal kunnen bijstaan totdat de zaak compleet is afgerond.…

Hennepkwekerij opgerold – wat nu?

Is jouw hennepkwekerij opgerold? Dan staat je waarschijnlijk een hele procedure te wachten. Waarschijnlijk kan je wel wat hulp gebruiken binnen dit proces. Er zijn namelijk veel dingen waar je aan moet denken en waar je van moet weten. Zeker als je wil dat de uitspraak van de rechter voor jou zo zacht mogelijk is. Gelukkig is er een manier om zo voorbereid mogelijk te zijn: door het inschakelen van een advocaat voor hennepzaak. Deze kan je op verschillende manieren helpen. Ten eerste kan hij of zij je uitleggen wat de reglementen precies zijn die je hebt overtreden. Dit kan je helpen in het begrijpen van de verdere procedure en je eventuele straf. Daarnaast kan een advocaat je op de hoogte houden van de gang van zaken binnen het proces, wat je te wachten staat en hoe je extra narigheid zo veel mogelijk voor jezelf kunt voorkomen. Verder kan een advocaat je uiteraard verdedigen binnen het proces.

Uitstekende hulp

Een advocaat voor hennepkwekerij weet precies wat de zaak inhoudt waarin je verstrikt bent geraakt. Hij of zij is gespecialiseerd in jouw situatie en weet dan ook het best wat je moet en kunt doen. De advocaten van Advocaat Hennepkwekerij zijn ervaren advocaten die weten waar jij behoefte aan hebt, maar ook wat goed voor jou en je zaak is. Het blijkt ook uit de reacties van vorige cliënten dat deze meer dan tevreden zijn wanneer ze zijn geholpen door één van de advocaten voor hennepzaken.

Neem nu contact op

Vul je nu het formulier in op Advocaat Hennepkwekerij, dan zal er binnen 24 uur contact met je opgenomen worden door een advocaat van Singel Advocaten. Het eerste gesprek dat je voert met je mogelijk toekomstige advocaat is helemaal gratis. Dit gesprek is ook helemaal vertrouwelijk, je hoeft er dus niet bang voor te zijn dat enige informatie die je vertelt bij derde partijen terecht zal komen.…

Incasso preventie

Run je je eigen bedrijf en heb jij ook zo’n hekel aan het achter de broek zitten van nalatige debiteuren? Elke ondernemer heeft wel eens te maken met een klant die allerlei facturen langer laat openstaan dan de bedoeling is. Het gevolg is niet alleen dat jij minder geld ontvangt voor je diensten dan je toekomt, maar ook dat je extra werk hebt aan het waarschuwen en het op de hoogte brengen van debiteuren. Dit kost niet alleen veel moeite en tijd, maar levert voor velen ook nog eens veel stress op. Zeker wanneer  de betreffende debiteuren de gewoonte hebben smoesjes op te hangen over waarom ze voor de zesde keer op rij niet op tijd hebben betaald. Het inschakelen van een incassobedrijf voelt echter vaak wat overdreven, en kan er bovendien voor zorgen dat je relatie met de klant wordt beschadigd. Gelukkig is er een andere manier om de klant te attenderen op de wanbetaling zonder incasso: BMK.

BMK presommatie

Een manier om je debiteurenwerk deels over te hevelen op een ander, is door BMK in te schakelen. BMK heeft haar eigen methodes om de debiteur te waarschuwen, zonder dat hier meteen incasso aan te pas hoeft te komen, dit betekend incasso preventie. BMK heeft namelijk een speciale methode die ervoor zorgt dat de klant zich verplicht voelt te betalen, zonder dat deze te hard wordt aangepakt: presommatie. Bij presommatie stuurt BMK de betreffende debiteur een professioneel ogende brief die deze klant waarschuwt. Hiervoor betaalt de klant tien euro, dus voor jou worden er geen kosten in rekening gebracht. Wanneer de klant deze kosten moet betalen, is dit een signaal dat de kosten hoger worden naarmate de klant langer wacht. Hierdoor zal deze extra gestimuleerd worden de schulden af te lossen.

Ongestoord ondernemen

De presommatiemethode van BMK heeft al veel ondernemers uit de brand geholpen. Veel debiteuren voelen zich meer verplicht alle schulden af te lossen. Hierdoor hoef jij je geen of minder zorgen te maken over je debiteuren, en kan je je focussen op al je andere taken. Bovendien kan je dit doen met een stuk minder stress in je achterhoofd.…

Je rechten als je wordt verdacht van een misdrijf

Het zal je maar gebeuren. De politie verdenkt je van het plegen van een misdrijf. Of je dit nu wel of niet gedaan hebt, vanaf dat moment ben je verdachte en heb je in Nederland bepaalde rechten. Je hoeft niks te zeggen tegen de politie en je hebt recht op een advocaat vanaf het moment dat ze je beschuldigen. Dit zwijgrecht kan je gebruiken totdat de advocaat aanwezig is bij het verhoor. De politie van bijvoorbeeld Breda is trouwens ook verplicht om de advocaat Breda voor jou te regelen als je daar om vraagt.

Wat doet een advocaat voor jou

De advocaat die je dan ontmoet is een strafrechtadvocaat. Dit is iemand die is gespecialiseerd in het verdedigen van cliënten tegenover de rechter. Ze hebben dus altijd te maken met klanten die al van een misdrijf verdacht zijn. Eerst zal de advocaat middels een intake gesprek kijken of hij jouw zaak op zich wil nemen. Als hij dat wil, zal hij zijn verdediging gaan voorbereiden door zo veel mogelijk informatie in te winnen over soortgelijke rechtszaken en over jouw specifieke zaak. Ook zal hij tijd met jou doorbrengen en jou zo goed mogelijk voorbereiden op wat komen gaat in de rechtszaal.

Tijdens en na de rechtszaak

Tijdens de rechtszaak zal de advocaat alle bewijs voorleggen aan de rechter. Het voordeel aan het nemen van een advocaat is dat hij onafhankelijk is en dus niet te maken heeft met emoties. Ook weet hij precies hoe te handelen in bepaalde situaties en hoe zich te gedragen tegenover verschillende partijen in de zaal. Na de rechtszaak zal de advocaat je helpen bij eventuele onderhandelingen met de wederpartij of advies geven over hoe je nu verder moet. Misschien heeft het nut om in beroep te gaan of anders kan je je misschien beter neerleggen bij het vonnis.…

Hoe word je boekhouder?

Als je boekhouder wilt worden en je bent een totale beginner dan kan je binnen twee jaar het basisdiploma op zak hebben. Voor mensen met al enige kennis is dit korter. Er zijn vier cursussen om te volgen, namelijk Financieel Administratief Medewerker, Basiskennis Boekhouden, Basiskennis Calculatie en daarna het
Praktijkdiploma Boekhouden. Hierna kan je meteen als boekhouder aan het werk.

De opleiding

Als je de drie opleidingen voorafgaand aan het Praktijkdiploma Boekhouden heb afgerond, ben je in staat om financiële administratie bij te houden, ken je de verschillende boekhoudprocessen en heb je rekenvaardigheden geleerd. Om meteen met het Praktijkdiploma Boekhouden beginnen, moet je wel op hetzelfde niveau zitten als de studenten die wel de drie cursussen er aan vooraf gedaan hebben. Voor het Praktijkdiploma Boekhouden staat  6 maanden en hier leer je over de financiële en administratieve processen binnen een organisatie. Denk hierbij aan kostencalculatie, financiering en bedrijfsadministratie.

De kwaliteiten van een goede boekhouder

Als boekhouder moet je een aantal kenmerken bezitten. Zo is nauwkeurigheid essentieel, je wilt geen fouten maken in financiële berekeningen. Eén foutje kan funest zijn. Je moet ook betrouwbaar zijn, je gaat immers dagelijks met gevoelige informatie om. Het is ook handig als je goed kan analyseren. Regelmatig heb je met grote hoeveelheden data te maken waar jij de informatie uit moet kunnen trekken die je nodig hebt. En als laatste moet je over goede communicatie vaardigheden beschikken. Je moet regelmatig presentaties geven of uitleg doen aan een klant of de directie. En wat je moet uitleggen is voor de niet getrainde luisteraar vaak moeilijk te begrijpen.

Carrière mogelijkheden

Als boekhouder ben je constant bezig jezelf te verbeteren en bij te blijven met het nieuws omtrent je vakgebied. Zo moet je leren over eventuele veranderingen in de sociale wetgevingen bijvoorbeeld. Ook kan je opleidingen op een hoger niveau doen en zo carrière maken. Er zijn genoeg andere soort banen waar ze de vaardigheden vragen die een boekhouder heeft opgedaan. Wil je echter in dezelfde branche blijven, dan kan je bijvoorbeeld coaching aanbieden of voor jezelf beginnen.…

Opleiding secretaresse

Opleiding secretaresse

Zit je in je huidige baan niet op je plaats en ben je op zoek naar andere carrière mogelijkheden dan is een opleiding secretaresse misschien wel iets voor jou. Een secretaresse heeft binnen een onderneming en kantooromgeving een belangrijke rol. Je bent het aanspreekpunt voor bezoekers, regelt afspraken, vergaderingen en beantwoordt de telefoon. Als je beschikt over een goede dosis organisatietalent dan vind je met de juiste opleiding snel een parttime of fulltime baan die aansluit bij je mogelijkheden.

De secretaresse opleiding van Fabius

Een opleiding secretaresse kan op verschillende locaties in Nederland gevolgd worden, dit zodat je nooit ver hoeft te reizen van en naar de opleidingslocatie. Het voordeel van de opleiding secretaresse die je bij Fabius Opleiding volgt is dat er twee onderdelen zijn. Je begint met de cursus administratief medewerker die wordt gevolgd door de cursus secretaresse. Na de volledige opleidingsduur beschik je over twee volwaardige diploma’s. Tijdens de lessen werk je aan uitgebreide praktijkoefeningen, zodat je op de werkvloer weet hoe je moet handelen. Een goed diploma én praktijkervaring binnen je eigen vakgebied spreken veel werkgevers aan en voor je het weet heb je een baan waar je wél op de juiste plaats zit.

Wat houdt de opleiding secretaresse precies in?

Wil je de opleiding secretaresse volgen dan heb je het niveau van de opleiding algemeen administratief medewerker nodig. Daarnaast is het belangrijk om zowel Engels als Nederlands op LBO / MAVO / VMBO te beheersen. Als je zelf kiest voor een opleiding dan beschik je over een grote motivatie en zet je je in tijdens de lessen. De volledige opleiding die uit de twee voornoemde modules bestaat duurt 13 maanden. Naast de wekelijkse lesuren ben je ook gemiddeld een dagdeel tijd bezig met je huiswerk voor te bereiden.…